Podłączony 1
Consciousness 1#
20.8.2021
Consciousness 1#
Powstał zbiór utworów z wydań muzycznych, które nie zakwalikowały się na stronę. Pierwsze wydanie można pobrać stąd. W przyszłości zbiór utworów muzycznych będzie stale aktulizowany, aż do osiągniecia 100 utworów, po których powstanie druga część i pewnie kolejne
Autor: